Månadsarkiv: november 2008

Mona Sahlins grundstötning i Norrbotten

Standard

Mona Sahlin har varit på friaresa i Norrbotten. I Luleå. Där hamnade hon i getingboet. Ungefär som när du kommer till sommartorpet och drar ut vedliderdörren, och får huvudet fullt av arga getingar. Dom arga arbetargetingarna är norrländska LO-medlemmar som undrar vad i helsefyr  Mona håller på med. Lissabonfördraget säger norrbottningarna absolut nej till. Mera makt till hemorten är deras arga svar på Mona Sahlins fruktlösa frieri.  Att Mona har dåliga rådgivare är inte okänt för den läsande populasen. Likt de obotfärdiga fortsätter Mona sitt högerfrieri som om inget hänt i den stora världen med finanskrascher och arbetslöshet, som fordrar en stark vänsterpolitik. Med detta är nästa val i hamn för alliansen, som ler i mjugg åt vänsternissarnas valhänthet.

Annonser

Lars G. Nordström borde rullas i tjära och aska

Standard

Lars G. Nordström postens VD -en post som inte är post längre utan en s.k affär. Han som är högsta hönset har absurda 900.000 kronor/månad i lön från en post som inte längre är en post.

De anställda rasar julbordet för dom anställda är inhiberat i år.  Julbord är  en helig markör för anställda som brukar få julbord av sin arbetsköpare. 

VD-lönen har varit  omtalad i massmedia under veckan och gör saken än värre. Reinfeldt ska titta på den har han sagt. Så mycket mera än titta lär det inte bli då postens styrelse sticker fram kontraktet som styrelesen skrivit under.

….”det blir ännu dyrare att lösa ut fanskapet kommer troligtvis vår statsminister meddela oss underhuggare”.

Nå , så lös ut honom då och statuera exempel.

Sveriges insatsförsvar till Somalia 2009

Standard

Svenska korvetter lätta snabba krigsfartyg som HMS Stockholm ska skickas med manskap och allt till piratvattnen kring Somalia och Jemen i Indiska oceanen. I april 2009 kan svenska krigsinsatser för oljan ytterligare skärpa läget för det svenska försvaret som en oljevakt för de stora oljebolagen i världen.

Det svenska försvaret ska som en dörrvakt på den Gyllene krogen kasta sig över somaliska stråtrövare som tagit havet i besittning. Nu får inte svenskarna avlossa några salvor mot piraterna. Internationell lag förbjuder användningen av skarpa vapen mot pirater. Men vad är det som säger att besättningen inte blir ”beskjuten av ex antal pirater” ? ”Vi sköt i självförsvar”. Naturligtvis kommer det att ske intermezzon.

Den stora frågan är dock om svenska folket tillåter svenska soldater att användas på detta sätt. Exxon, Shell och andra oljebolag tackar förståss för lokalvakten som svenska skattebetalare står för.

Eller vad ?

Finansbrattsen husvilla

Standard

Finanskrisen har slagit hårt mot Stureplans finansbratts. De som sköljde magnumbuteljer över varandra, de som gled omkring med obegränsade summor på plastkorten . Nu får dom packa ihop sitt superkök sin  brattsmarkör. Sin Porche.  Om inte kronofogden hunnit före. Adjö finansbratts. Godnatt. Verkligheten nalkas. Det är nu 800 sökande på ETT finansjobb vid Stureplan.

Ännu ett krigsbrott i Afghanistan

Standard

Då jag sitter på ett seminarium i ABF-huset i Stockholm söndagen den 9 november 2008,  och antecknar vad Iraks förre chef för oljeministeriet anser om ockupationen av sitt land, landar bomber över en by i södra Afghanistan. 37 nya offer proklameras och 35 skadade.

Bombningen skedde för att ”talibaner riktat ett anfall mot de internationella styrkorna från byn”. Sant eller inte. Oväsentligt. Alla anfall mot landets befolkning är olagliga. Oavsett var och när och hur. Det internationella samfundet som vår västliga demokrati kallar sig , är delaktig i statsterrorism.  Hit ska Sverige skicka mer pengar till trupptransportplan  C17, som vår försvarsminister Tolgfors äskat för. En halv miljard per år och Sverige binder sig för att fortsätta betala 260 miljoner om året – i 20-30 år- framåt.  

Svenskarna har nu stora kanonvagnar rullandes i norra Afghanistan i ”fredsbevarande” syfte som den falska vokabulären meddelar. I söndags blev svenskarna beskjutna och grabbarna klarade provet med glans som befälhavaren från Sverige uttrycker sig i media. ”Ingen av våra soldater skadades jag är stolt över dem” säger han fryntligt till svenska journalister som inte gitter ställa en motfråga hur många afghaner som sköts ihjäl av svenska knektar.

Obama det beståendets Apostel

Standard

Liksom paret Clinton kommer Obama göra många fattiga och mindre bemedlade i USA ordentligt besvikna. Obama må vara svart han må tala vackert men resultat är en annan sak. Obama tillhör politikerklassen med egna privilegier han är inte folkets man som Chavez eller Bolivias president som representerar ursprungsbefolkningen. Obama tillhör övre medelklass och representerar dess intressen. Det räcker med att se vad hans motto är : ”återerövra den amerikanska drömmen” vad är det ? Erövra världen allt från Marshallhjälpen och kalla kriget till dagens Irakkrig och Afghanistan där han ska trappa upp kriget liksom bomba norra Pakistan. The amerikan dream alltså.

Att jämföra Obama med Martin luther King saknar grund Martin Luther King samlade massorna runt en folkets rättighetsfråga nämligen bort med rasismen. För det fick han sota med livet. King var mycket närmare folket än Obama någonsin kommer.

Obama är ett arsel

Standard

Utvisa min faster fastslår Obama efter att republikandrevet avslöjat henne bo illegalt i USA. Därmed tangerar Obama uttrycket; att sälja sin mor. Det visar vilken moral karln besitter gå över lik för att bli president makten är allt AMEN.

 

Obama skulle kunna ta chansen att kräva amnesti för sin faster och alla andra politiska fångar alltså illegala som arbetar för slavlöner för de amerikanska arbetsgivarna överallt i USA.