Månadsarkiv: april 2010

Per Gharton om Irak

Standard

Per Gharton känd Palestinaktivist skriver i Sydsvenskan att det börjar bli dags för demokrati i Irak ”när nu USA ska lämna landet”. USA ska inte lämna landet, ockupationsmakten USA ska ha kvar 50.000 militärer i landet, oräknat icke militärer, som inhyrda mördare i form av olika vaktbolag. Gharton har fel på ett speciellt sätt; man kan inte ockupera demokrati i ett annat land.  Vilket inte heller varit tanken med USAs invasion. USAs propaganda missleder folk, dock  borde Per Gharton vara så pass luttrad, att han vet vad det är frågan om i Irak. Enda sedan president Carters tid på 1970-talet, manifesterade han att oljan är för viktig för USA att lämnas orörd i Irak och mellanöstern,  inklusive centralasien. Den vetskapen är agendan för USA som ämnar ha kvar 50.000 soldater i sina fort i Irak. Inget tal om demokrati mer despoti m.a.o. 

källa; www.Sydsvenskan.se debatt

Mosebacke åt finkulturen

Standard

Nå så är Mosebackes tid som trivselplats för vanliga stockholmare över. Lystna blickar från finkulturens Riksteatern har gripit tag i oasen. Redan förra året var Riksteatern på hugget och gav Mosebckes folkliga jag finnas kvar ett respitår. Sista sässongen för Mosebacke inleds i och sommaren 2010. Nästa år kommer stället att brytas ned i beståndsdelar där det förmodligen sitter en annan kategori mänskor bakom finare vinglas, omgivna av lismande kypare som trakterar efter dricks.Vi andra kommer knappast att sätta oss vid de vita dukarna, med minnet av Mosebacke som en plats för pöbeln, inte för stinna plånböcker. Hoppas jag har fel, men misstanken kvarstår.

Mer att läsa www.svd.se kulturen 28 april

Israels premiärminister Benjamin Nethanyahu backar i Jerusalem

Standard

Äntligen stannar Israels ockupationspolitik upp i östra Jerusalem, där många araber bor (34 procent araberi Jerusalem). Det s.k Jonathanhuset i stadesdelen Silwan som blivit symbol för bosättarpolitiken, vilken tränger ut den arabiska befolkningen, och gör dem hemlösa, har avstannat, efter starka påtryckningar från Barak Obama som säger att ”Israel inbegrips i USAs strategiska syn/behov i  mellanöstern”, och Israel måste om landet inte vill ensam spela stormakt i området, lyssna på USAs krav att upphöra med bosättarpolitiken i Jerusalem. Ordern kommer genom USAs Telaviv-ambassadören Martin Indyk, i en tidningsartikel häromveckan. Jonathanhuset kommer att blockeras och fönstren muras igen. Kampen mot bosättningarna hårdnar därmed i Jerusalem.Om det innebär en kapitulation  för ockupationspolitiken i det arabiska Jerusalem, återstår att se.

USA försöker få Kina mot Iran (Iran is Chinas problem too)

Standard

USAs Barak Obama vill skapa sanktioner mot Irans centralbank. I det vill USA ha med Kina. Kina är beroende av energi mer än något annat land i världen, med tanke på haussen i landet och befolkningsmängden. Olja och gas från Iran är välkommet i Kina. Närheten till Kina underlättar transporten dessutom. USA vill bojkotta Iran för dess läge vid gulfen. Ett land som kan skapa oro i närheten av oljan och gasen i centralasien, blir med automatik måltavla för USAs aggresiva energipolitik i världen, med tyngdpunkten på centralasien, där den mesta oljan och gasen finns. Talet om Irans nuklära hot bör ses i ljuset av ovanstående faktum. USA är tvunget att vädra spökscenariot för att få opinonen på sin sida, s.k realpolitik i vår tid.

källa; ledare Financial Time måndag 26 april 2010

Sponsring ett sätt att få makt över litteraturen

Standard

Oljebolag som Lundin Oil sponsrar bokmässan i Genéve. Bolaget gör inget som i slutändan inte generar pengar. Det accepterar inte ägarna. Det är kapitalismens a-b-c. Det svenska projektet kostar omkring 300 000 schweizerfrance, ca 1,2 miljoner kronor. Huvudsponsorer är Gunvor Group, Lundin Petroleum, SAS, läkemedelsbolaget Ferring, och IPP. Möblerna sponsras av Lammhults.

Vad författarna tycker tas inte mycket hänsyn till, de får vackert finna sig i sponsringen, om de vill bli sålda. Ordförande för svenska författarförbundet Mats Söderlund säger att ”många författare blir oerhört upprörda”. Mats Söderlund drar själv en gräns för sponsringen ”vid sponsring från vapen, läkemedels- och oljeindustrin, i övrigt tycker Författarförbundet sponsringen är ok.

www.svd.se kulturen

Höghastighetståg inte behovet det är fler spår som krävs

Standard

Röd-gröna vill ha fler höghastighettåg. Frågan är om det inte är feltänk. För höghastighetståg krävs egna banor att köra på som kostar ofantliga summor. Om jag kommer fram en timme plus eller minus har ingen betydelse. Idag är det ofta spårbrist som förorsakar förseningar för alla typer av tåg. Det är trångt runt storstäderna i Sverige. Minsta lilla kontaktledningsrivning orsakar stora störningar. I det perspektivet hjälper det inte med flera höghastighetståg. Utbyggnad av spårkapaciteten däremot minskar förseningarna, och gör det möjligt att köra vanliga tåg som får möjlighet att gå i tid. Höghastighetståg utgår från affärsresandet och ska konkurrera med flyget om halvtimmar hit och halvtimmar dit. För gängse resenär är spårkapaciteten (med regionaltåg) viktigare. Alltså satsa på fler spår och fler vanliga tåg.

Först var dom snälla de svenska soldaterna i Kongo 1961 Sedan….

Standard

Sedan fick dom blod på händerna, när dom började skjuta ”balobas” som katangeserna kallades i soldatmun. Svenskarna hade skickats till Kongo för att bistå stormakterna Belgien i Katanga-provinsen (16 ggr större än Belgien) (mineraler; koppar ), och USA/västs  intressen i övriga Kongo. I praktiken tog svenskarna parti för belgarna och deras marionetter i sydöstra Kongo (Kongo-Kinshasa) marionetten Moise Tshombe . Rebellen Lumumba blev mördad eftersom han höll på ”balobas”, det vill säga de nationella intressena. Nu blev de svenska soldaterna en krigsmaskin som dödade kongoleser, från att ha varit snälla humana soldater i FN-regi. I radio p1 gick en pjäs häromdagen om de snälla svenskarna, som förvandlades till elaka skjutglada sevnskar, i en invasionarmé med blå hjälmar, med FN-emblem. Tankarna för onekligen till Afghanistan och det eskalerande kriget, med rop om helikoptrar och annan stridsmatriel (Stridsfordon 90) till de snälla svenskarna därstädes.  Från 45 soldater till 850 på några år, talar för att vi är ordentligt indragna i ett elakt krig, med dödade afghaner på vår lott.

Självmorden på franska arbetsplatser

Standard

Omkring 46 anställda har tagit livet av sig på det franska telekomföretaget France Télecom. Man misstänker att det är Didier Lombards fel ansvarig och högsta chef, för organisationsmetoderna på företaget. Profitskruven dras åt, aktieägarna garanteras 15 procent av vinsten. Anställda behandlas mer och mer som maskindelar. Brist på övergripande inflytande, hård stress, mobbing, är faktorer som facket CGT, största fackliga centralorganiationen, misstänker ligger bakom självmorden på telecomföretaget. Problemet är utbrett i Frankrike och förekommer också inom vård, och annan offentlig verksamhet, där anställda pressas mer och mer för att hålla snåla budgetar.

läs mer i www.wtc.se Utrikes

Martin Ahlquist Fokus är ute och seglar

Standard

I en lång debattartikel i www.dn.se skriver journalisten Martin Alhquist att pressstöd ska vara villkorat. Pressstöd ska utgå efter godkännande. Som exempel nämns Nationaldemokraternas tidning Nationell idag. Skattebetalarna finanserar tidningen. Det vet vi. Vi vet också att majoriteten skattebetalare inte gillar det ena och det andra. Förmodligen inte ovan nämnda tidning. Frågan är om de ens gillar nyhetsmagasinet Fokus som Ahlquist är ansvarig utgivare för.

Om vi ska införa en åsiktskontroll av tidningar som får skattestöd var hamnar vi då. För det första i en självcencur. Journalister skriver anpassat. Läsare får inte veta hela sanningen, vilket ofta är svårt utan cencur, eftersom redan det finns en ekonomisk styrning av det skrivna i media. Massmediamonopolet med två stora morgontidningar talar för det. Nåväl, det andra momentet i problematiken som Ahlquist vill införa är vem (cencurmyndighet, politiker över presstödsnämnden, den kan väl inte göra det ensam utan inblandning?) ska bestämma vad som rätt och fel för att få pressstöd ? Det här är två frågeställningar som Ahlquist bör svara på vilket han inte gör i sin långa debatt- artikel. Den andra delen i debatten som Ahlquist framför som handlar om uppdelningen av tidningar i olika utformning bl.a ETC, som var för sig får bidrag kommenterar jag inte.

Danskar ignorerar flygvarning

Standard

Danska flygmyndigheten ignorerar varningar om vulkanaska i det danska luftrummet skriver www.dn.se idag på morgonen. Igår utfärdades vaning om att det är för höga halter aska i luften över Danmark för att lyfta. Det fick danska passagerarflyget att lyfta sina plan ändå. Luftfartsmyndigheten i Danmark påstod trots varning om mycket aska att det är okey att flyga. Blandannat flög danska passagerarplan till London. ”Man vill ju inte dö” säger en ung kille i en familj på väg till London. Pappan i familjen säger att det är en ”kortaste vägen till London”, som man inte vill ”missa”. Ibland är idiotin hand i hand med felande myndigheter. Igår visade teve fyra hur ett plan hamnade i aska på hög höjd över Indonesien, och kunde med stora besvär landa i ö-världen efter att planet vänt tillbaka till Indonesien (på väg till England). Passagerarna hade under en lång tid i luften upplevt stark dödsångest, under förhållanden som kan betraktas som utdragen tortyr. I detta fall stannade motorerna på 11.000 meters höjd, och kunde sättas igång först på 3000 meters höjd efter en lång kamp från de hjältemodiga piloterna, som inte förlorade fattningen. Att ignorera varningar från metrologerna är alltså förenat med livsfara, om man ska tro samband med aska motorhaveri, som verkar ha samband i kända fall.