Månadsarkiv: maj 2011

Gammal protekionism styr EU

Standard

Elisabeth Höglund kolumnist i en kvällstidning är typisk för den protektionism som styr EUs högra flank. Den går ut på att klandra medlemsstater  som Grekland, Portugal, Spanien, Rumänien osv. det är länder som inte ”passar i EU-systemet” ett system gjord för de rika EU-länderna som Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien etc. De fattiga länderna ska passa sig och inte visa upp falska tabeller på sin ekonomiska sits som Grekland, som ”levt över tillgångarna och inte betalt skatt” folket därstädes ska veta hut och hålla igen sina krav och täppa igen truten.

Inte ett ord över Tyskland som själv ”levt över tillgångarna” genom att bryta mot 3 procents regeln som innebär att Tyskland överskridit det ”ekonomiska midjemåttet” statliga budgetunderskottet, som förespråkas/regel inom EU. Ett midjemått som idag inte talas om överhuvudtaget, ity det är sprängt av verklighetens ”ekonomiska lagar” i motsats till nyliberalernas ekonomiska svärmerier, räntmätare som gjort hela Europa till ett ekonomiskt mischmash, och ekonomiskt gungfly, tack vare laizze faire-ekonomin, och låt-gå-andan, som skapat bubblor i hela det euorpeiska badkaret. Hela systemet lider av ekonomisk ovarsamhet. Det efter ekonomiska modeller hämtade från den glada Chicago-skolan, beskrivet i ”Chockdoktrinen” av Naomi Klein (Ordfront), en doktrin som vi nu ser att Grekland ska utsättas för. I Greklands fall, utsvältning av befolkningen, och ”skattmätning” som liknar forna tiders ridderskap och klassamhälle.

Annonser

Hurra för Tyskland

Standard

Tyskarna skrotar sin kärnenergi skriver kvällstidningarna idag. Miljörörelsen i Tyskland har gjort en brakseger. På annat sätt kan man inte tolka beskedet. Ity kärnkraft ligger nära politikernas hjärtan därför att det är ”ekonomiskt lönsamt” tills helvete brakar lös i haverier. Som historien visar vid upprepade tillfällen senast i Japan, där omfattningen av skadorna i natur och hav ännu inte redovistas p.g.a av att förstörelsen ännu inte är slutförd. Svensk massmedia är ganska tyst i ämnet som mörkas av de verksamma lobbyisterna på högvarv inom kärnkraftindustrin.

Det finns tecken på att Japan kanske följer Tyskland, ifa små antydningar i massmedia. Farligheten med kärnkraften har vi sett. Kärnkraft är en oerhörd dyr form av energiskapande det visar följden av olyckor som i Fushima i Japan, såväl jobb som natur har försvunnit plus all omätbar mänskligt lidande.  Spara på elkraft och återvinn matrial i större utsträckning än idag. Använd mindre energikrävande matrial. Mycket kan göras som sparar energiförbrukning.

Storsatsning på vatten, sol och annan förnybar energi är möjlig väg att kapa behovet av el från kärnkraftverk. Som lekman kan man blott se ytan i problematiken, men det hindrar inte att man kan se vidden av förödelsen när det smäller i kärnkraftverken som kraschar, vilket  är skrämmande, och sådana risker måste stoppas.

Vår egen miljörörelse Andreas Carlgren (c) säger i radio p1 idag angående Tyskland ; ”vi ska inte gå så hårt fram i Sverige”. slut citat. Kommentar onödig.

Målsättningen med Bosnienkriget; Slå sönder Europa gör en brygga till centralasien

Standard

Bosninekriget eller exJugoslavienkriget är ett minnesmärke, över de värsta krigsförbrytelserna i Europa, efter andra världskriget. Förödelesen i exJugoslaviens olika delrepubliker särskilt i Bosnien Herzogevina, var ohygglig. Kriget/en  började med att Tyskland som enats, och Sovjet som sönderfallit, markerade en förändring i den europeiska maktstrukturen. EU som organisation blev än viktigaer (därför har USA aldrig ogillat EU) en adminstrativ/politisk  faktor/enhet  i det öst-europeiska sönderfallet, visavi nya Europa.

I den situationen kunde inte USA/Nato längre vända sig mot huvudfienden Sovjet som kapsesjat. För USA gällde det att hitta en ny fiende. USAs mlitärindustriella koloss dvs. affärerna behöver; en av motsättningar; sjudande världsmarknad.  Ett självständigt Jugoslavien var ett litet, men viktigt hinder i den vägen (orosmoment). Därför uppmanades Tyskland att kittla Slovenien under fötterna, och ”hjälpa” Slovenien till delning från moderlandet; ex. Jugoslavien. Det skedde i mitten av 1980-talet och är starskottet för den Jugoslaviska tragedin och söndedelningen av landet. Tito som president hade håda nypor, och kunde under sin makttid hålla de gamla motsättningarna i Jugoslavien på plats, genom ett skickligt statsmannaskap.  Tito som självständig socialist höll garden mot Sovjet, som gärna såg Tito som sin påg.

Nåväl, när Slovenien var fritt krävde alla andra republiker sin frihet, från moderlandet. Då började slakten i exJugoslavien med koögat i Bosnien Herzegovina, där kanske de värsta krigsförbrytelserna ägde rum, under hela inbördeskriget. General Ratko Mladic som nu griptis, var en av bödlarna. Till det utsåg USA/Nato/ satelitländerna också  president Milosevic. En man som utmålades som Europas hinhåle, i den ensidiga medvetna västpropagandan om vilka som var skurkar, visavi hjältar. Hjältarna fanns i det muslimska lägret lustigt nog (Alija Begovic proklamerade det ”heliga kriget”), om man tänker på hur muslimerna behandlats efteråt i världsperspektiv, med USA som taktförarare. Sedemera bombningen av exJugoslavien, är krigsbrott och  strider mot folkrätten, och skedde med EUs goda minne, med  USAs Clinton som president.

Nåväl,  i exJugoslvaien fanns tre ess i leken, tre gamla fiender och huvudkrafter,  i ”titoisterna socialisterna/kommuninsterna”,  de forna cetnikerna med huvudsäte  i ex.Joguoslavien när det var kungadöme innan Tito, under första världskriget och tiden till 1945, och till sist  Ustaja i forna fascistiska Kroatien, en  republik som nu också , krävde sin  ”frihet”.

Soppan under tredje världskriget som vissa kallar uppdelningen av exJugoslavien, är som sagt mycket bitter, och den kanske värsta bittermandeln är Kosovo, som gavs självständighet sent om sider, och idag fungerar som en bas för USA, (jättebasen Bondsteal i Kosovo) , mot mellanöstern och centralasien, där USAs rätta ansikte avslöjas idag. ExJugoslavien var en viktig parentes för USAs oljeprogram/politik  i centralsien, ett brohuvud till centralasien.

Läs Dårarnas Korståg av Diana Jonstone

SPANSKA SJUKAN till Sverige

Standard

Ungdomar sitter på de stora torgen i spanska städer, och protesterar mot den stora arbetslösheten i Spanien, som drabbar ungdomen hårt. Vår massmedia är fullkomligt tyst om saken. Det går an att öppna fönstren för ungdomsprotetser i andra länder som kallas odemokratiska, som Egypten, Tunisien etc. men när det gäller vårt närområde inom EU, blir det mycket svårare. Redaktionschefen vill behålla jobbet. Spanien har exploderat i arbetslöshet det senaste året och ligger mellan 20-30 procent . Byggen står halvfärdiga nya satelit-städer är tomma så när som på några tappra invånare som vågat flytta till regioner där inga jobb existerar. Det stora tågprojektet som gav järnvägar för 200 miljarder i Spanien under 2000-talet står i kontrast till tomheten som uppstår när folk inte har jobb att åka till. 

Frågan är när vår ungdom sätter sig på torgen i våra städer och kräver en planmässighet, jobb till alla som vill jobba. Det ekar i rättens krater. Dock darrar makthavarna i Spanien. Spekulationsekonomin offrar ungdom det har Spaniens ungdom insett.

Man får den politiker man förtjänar

Standard

Många hårda ord talas om Thomas Bodström (s) sedan han var justitieminister i sosseministären i början av detta sekel i sex år. Särskilt nu inför boksläppet där hans nya bok ska ta äran av en massa sossehöjdare. Hur det är med den saken låter jag vara. Problemet Bodström är problemet Socialdemokratin som tappat all sin reformistiska ådra, dragit knut runt ådern, för att öppna nyliberala banor i samhällskroppen. Det är inte Thomas Bodström(s) fel, lika lite som Thomas Östro(s), partiets nyliberala ideologi har lett partiet till att bli ett borgerligt parti, bland andra borgerliga. Det är som när Centern bondepartiet blev stadspartiet Stureplanspartiet Centern,  utan någon som helst förankring på landsbygden. Utom Maud Olofsson (c) kommer ledande garnityr från städerna -inte landsbygden som förr-. Landsbyggdens folk bor i städerna. Omorienteringen av partierna leder till att det blir två block om makten, och regerings- innehavet. Ett innan-hav vars vatten surnar i takt med en ideologisk urlakning. Det kan vare sig Bodström eller Maud Olofsson stoppa, som symboler för det nya inom svensk politik, som blivit nordamerikaniserat,  som allt annat i monarkin Sverige.

Alliansen har gett USAs spionorganisation carte blanche i Sverige

Standard

Ingen reaktion från regeringen i Sverige på USAs uppdagade spioneri i Sverige på svenskar, under första delen av 2000-talet. USAs ambassad har klandrats för spioneriverksamheten -inte av den den svenska regeringen, vilket borde vara fallet, istället är det massmedia som läckt ut sanningen om det nordamerikanska spioneriet. Vem eller vilka som utsatts för spioneri är inte klarlagt, men förmodligen muslimer och deras organisationer, som utsetts USAs världskonspirationer. Tyskarna hade judarna under 1930-talet, USA har muslimer som avleder blickarna från landets brutala imperialism. Sverige och utrikesminister Carl Bildt (m) och alliansen hänger på, som under eftergifts-tidens 1930-talet, historien går igen och upprepar sig. Den s.k vänstern vacklar med (Libyen), och utsätter sig för historiens dom, också.

Infatila lögner hos p1 i Konflikt om Libyen

Standard

I Konflikt klockan nio i morse påstår en från oppostionen (ledande ställning) att ”människor i Tripoli inte kan begrava sin döda. Khaddafi skrämmer människorna och de döda placeras i ”frysen”. Då undrar man som konsument hur stora ”frysar”, de har i Libyen.  Vad jag förstår är en människokropp stor som en hel gris. Hela grisar i frysen är ingen vanlig syn ens i rika Sverige. Mikael Ohlsson journalist på p1 ställer inga motfrågor utan tar detta påstående ad notam. Tvivelaktigt journalistik. Det liknar mer en hets-kampanj, och en krigskampanj som svensk public-service-radion torgför.  Ska inte public service-radion vara kritisk och inte en propagandaappart för krigsmakten i Sverige, och för Nato ?