Månadsarkiv: augusti 2011

Amnesty faller in i Syrienhetsen

Standard

Det finns en engelsk organisation Amnesty som är spridd över västvärlden -Amnesty- som nu faller in i Syrienhetsen. A. påstår att ”10 barn torteras och stympas i syriska fängelser”. Om det är sant kommer vi aldrig få reda i. Frågan varför uppgiften kommer nu. Har Amnesty  fallit in i hetse nmot regimen i mellanöstern som är misshaglig för västs intressen ? Jag tror det, ity väst logik är att skapa en front mot Syrien, som skadar moralen i landet. Syrien med den bibliska mångfalden, landet tilltåter olika religösa grupper att verka, oavsett religionstillhörighet. Det sista är mer än Israel tillåter utan att förfölja och misskreditera.

Samma scenario som i Irakkriget

Standard

Man ska vara blind för att inte se scenariot från Irakkriget upprepa sig. Demonisera en härskare som gjort affärer med väst tidigare. När vinden svänger och äpplet moget ska samma person plockas. En förtalskampanj inleds bland västvärldens tidningsredaktioner. ”Experter” bjuds in i världens tevestudior, och förklarar hur stor idiot vederbörande är. Väst startar ett bombkrig mot landet för att ”demokratisera landet”. Väst skjuter sönder infrastrukturen i landet. Väst vet att det försvårar för infödingarna att försörja sig, och leva normalt. El-energi försvinner och de verkliga problemen uppstår i vardagslivet. Vattenförsörjningen försvinner. Bilarnas bensin tar slut i ett land fullt med olja. Infrastrukturen bryter samman. Toaletterna slutar fungera i de stora städerna. Arbetslösheten stiger katastrofalt, eftersom de flesta statliga företag raseras, för att som det sägs ”ersättas” av privata företag. Ja, så går det till. Resten vet vi, vi ser hur Irak ännu saknar basala förnödenheter åtta år efter invasionen 2003.  Nu är museérna i fara i Libyen, obskyra konstsamlare i världen ser en ny vår i libyska stulna föremål. Minns hur det var i Irak med det senare.

Revolutionen i Libyen en kontrarevolution

Standard

Inga kvinnor och barn syns i Libyens huvudstad Tripoli. Det är unga skjutglada och upprymda män som skjuter ibland sina egna, som är bedragna av en nykolonial uppbackning från EU och Nato och styrda av Obamas nykoloniala agenda i Afrika, där Libyen nu är inkörsporten. Att jämföra Egyptens folkresning med Libyens köpta lakejer är våldsamt överdrivet, och totalt feltolkat av västjournalister, och vänsteröverlöpare.

Monica Saarinens reformer i p1

Standard

Monica Saarinen, Ursula Berge (samhällsekonomisk chef akademikerförbundet), och samhälls-journalister i radio p1 vår public serviceradio, påstår att vi inte ”får några reformer” p.g.a Anders Borgs (m) ”åstramande budget” som nu är aktuell, trots att Sveriges ekonomi är ”bäst i Europa”, som samma journalistkår basunerar ut. Vilka ”reformer” vi sett i Sverige, under de senaste åren, är att de som tjänar mest, får betala mindre skatt, genom s.k jobbskatteavdag, som drabbar de sämst ställda i magen, bokstavligen. P1 har annammat en falsk retorik, som urvattnar språket.

Nato bryter mot internationell lag

Standard

En grupp på 200 sydafrikanska kända politiker och akademiker, säger att ”Nato bryter mot internationell rätt” folkrätten då Nato bombar Libyen till underkastelse. Uppropet vänder sig först och främst mot Frankrike, USA och England som kallas ”skurkstater som försöker återkolonisera Afrika. Man anklagar väst för att bedriva aggressionskrig och för att underblåsa fientlighet mellan libyerna.

Vad månde bombvänstern tycker om det uttalandet ? Redan Nelson Mandela kritiserade George W. Bush skarpt i liknanade uttalande då USA ockuperade Irak 2003.

DSK ger de fina våldtäkterna ett ansikte

Standard

Fd chefen för IMF presidentkandidaten från Frankrike, kan åka hem från USA befriad från anklagelserna om sexuellt våld mot en fattig städerska, från tredje världen. Städerskans uppgifter har malts ned av en skicklig advokatyr till våldtäktarens fördel. Ord står mot ord. Fattig mot rik, borde det stå i förundersökningen, som läggs ned. Ity DSKs advokater kunde plocka fram händelser i städerskans liv som talade till hennes nackdel, att hon ”umgåtts med kriminella” etec etc. Ovidkommande saker som får den nordamerikanska domstolen att ta till klassisk klassjustis, och utbringa de förlösande orden för DSK; ord står mot ord, gå min herre. I kulissen applåderar mannens sambo, en stenrik journalist som inte bryr sig ifall mannen tvingat sig till avsugning, av en livrädd städerska. Klass mot klass, alltså. Fyfan. Det här kallas rättvisa. I helvete det är nytt övergrepp.

Likheten med Irak slående

Standard

Libyen idag är ett land i upplösning. Nato med Sveriges hjälp har bombat och förstört infrastruktur och militära anläggningar, i en form av terror mot civila. Eftersom avsaknad av vatten, el och offentliga inrättningar drabbar civilbefolkningen hårt. Det har gjort att situationen i Libyen liknar på ett skrämmande sätt hur det var när USA invaderade Irak 2003. Att Nato påstår sig inte vilja avlägsna ledaren Khaddafi är blott hyckel, han kommer att infångas -troligen- och skickas med ett rep runt halsen i avgrunden som man gjorde med Saddam Hussein. De stridande klanerna kommer sedan agera lakejer åt ockupanterna som är ute efter olja. Smulorna som blir över räcker inte till att hålla landets infrastruktur igång, vilket innebär att skolor, sjukhus och offentliga inrättningar kommer att försvinna i snabb takt. I Irak idag måste du tillhöra eliten för att få adekvat vård och skolor. Nato och EUs politik mot Libyen och dess folk utgår från en chockdoktrin med vapen och bomber, och en skurkregim som tar över.

Väst skyldig till Libyens interna våld efter Khaddafi

Standard

Inte kommer väst att ta på sig ett enda kommatecken efter upplösningen av den lybiska staten efter Khaddafi. Istället kommer olika fraktioner och klaner slåsss inbördes om makten och energitillgångarna som hållit Libyen flytande, och en maktfaktor i Afrika under de senaste 40 åren Khaddafis klan styrt landet. Vi kommer att få se blodiga slakter på forna Khaddafianhängare och deras anhöriga. Formella vädjan från det nya styret och allierade med västmakterna är mest en formalitet. Sektvåldet är redan högt upptrissad i Libyen, Irak är skrämmande visdom hur en ockupant som USA, kan skaka igång sektvåld utan dess like.

Sverige ett litet rovgirigt land

Standard

Ända sedan Per Albin Hansson (s) och senare Olof Palmes tid, har Sverige varit ett rovgirigt litet land i norra Europas utkant. På Palmes tid spelade Olof Palme (s)  dubbelspel, inte bara på tennisbanan. På Per Albins tid både försvarade Norge/Danmark  mot tyskarna, och lät Marcus Wallenberg tyskarna köpa energi till sin väldiga  krigsindustri. Senare under Vietnamkriget stödde ”S” motståndet/FNL, och å andra sidan; lät Wallenbergarna bedriva handel med USA/fienden. Idag är stödet ensidigt under Natos bombningar av Libyen, har Sverige aktivt deltagit i krigsoperationerna mot Libyen. Gunilla Carlsson (m) säger idag att ”vi ska stöda demokrati i Libyen, men också kontrollera det ekonomiska” se www.SvD.se idag. Det sista är det viktigaste för Nato och Sverige, som genom sina bombningar av landet slår vakt om Europas och USAs oljeberoende. USA/Sverige och Europa väntar nu på slutgiltiga upplösningen, av det gamla Libyen, med en motsträvig Khaddafi, som skjuts eller flyr landet, efter det kommer oljefälten kontrolleras av en Gunilla Carlsson (m) och ett hycklande EU, med ministrar som använder begreppet demokrati, för att mätta sin oljeberoende industri, på bekostnad av Libyen som stat och enat folk. Irak idag är skrämmande exempel på vart bollen kommer att sparkas.

Att en bombvänster som i fallet med exJugoslavien, Irak och Afghanistan dyker upp och försvarar imperialisterna, är inget att förvånas över. Det har den gjort sedan vänsterbegreppet blev till, och visar blott fiendens infiltrering i den s.k vänsterrörelsen. Allt är inte guld som glimmar som bekant. Alla tidningar anför hets mot Libyen för Nato som under Kosovokriget, och då forna Jugoslavien föll. Bombningarna 2011 av Tripoli och Libyen är folkrättsvidrig, och strider mot folkrätten och ett lands suveränitet. Ingen utomstående makt kan och får skjuta sönder ett lands regim, oavsett vad omvärlden tycker, det ankommer på det egna folket att bestämma länders och regimers vara, och inte vara.

Kung Idris Nato-bomber visar sin effekt

Standard

Kung Idris en reaktionär kung på 1950-talet vars flagga använts av rebellerna har varit symbol för de Natostödda rebellerna som snart tar över Libyen, som Qusslingregimen i Irak gjorde efter USAs invasion av landet 2003. Khaddafis styrkor är utbombade efter ett halvår intensiv bombandemang av Libyen. Alla väsentliga försvarsanläggningar är utraderade i Libyen, det nationella försvaret lemlästad. Snart flaggas kriget av och den inbördes maktkampen om guldkalven, oljan, och makten, kommer äga rum i vanlig kolonial anda, där Nato/EU/USA kommer kräva sin betalning, efter ett halvår av bombardemang av Libyen. Hur många civila som dödats av Nato-bomber får vi aldrig reda på. Segraren skriver histoia. Den vänster som bistått Nato kommer med tiden att avslöjas som imperialisternas lakejer, de är.