Månadsarkiv: april 2011

Luften i Kabul hårt ansatt av föroreningar västerlandet klampar på

Standard

Kabuls luft är intransparant som i Mexicio city, det är bara på torsdagarna man kan se bergen, för då har Karzai proklamerat  ledighet för Kabuls arbetarklass. Att tillbringa ett år i Kabul sägs vara som att kedjeröka i fem år. Barn med andningsbesvär forslas dagligen till sjukhusen p.g.a luftföroreningen. Det afghanska hälsoministeriet rapporerar att det dör 3000 personer varje år i Kabul p.g.a den usla luften i staden. Siffrorna bygger på de som kommer till sjukhusen andra hamnar inte i statistiken.

Kabul har idag fem miljoner invånare en stad som är byggd för 500 tusen. Fattigdomen i staden är enorm ity prisnivån har de utländska intessena pressat upp till europeisk nivå. Vägnätet i staden är anpassad efter 70 tusen bilar i verkligheten rullar där 400 tusen bilar dagligen. Bensinen i fordonen kommer ofta från benisnmaffian och är uppblandad och därför extra giftig att inandas.

Du som vill läsa mer om luften i Kabul läs Terese Cristianssons rapport från Kabul i www.expressen.se torsd 28 april

Annonser

Några reflextioner från en tevesoffa angående svensk trupp i Afghanistan

Standard

I Onsdags kväll visades ett avsnitt om Sveriges trupp i Afghanistan. En radiomast var målet för kvällens övning. För något mer blev det inte. Nå maten låg på en höjd ganska svår att hålla enligt militären därstädes. Med avancerade fordon och en samling nyutbildad afghansk militär samt afganska poliser skulle höjden rensas från ”survengenter” eller hur det benämns en omskrivning för aghaner, som skyddar sitt land från inkräktare. Nå, huvudrollen i den svenska truppen är en medelålders kapten (något under 40 år). Han pekar och hojtar. Till sin hjälp har ett svenskt ufo som hämningslöst går igång på den afganska naturen som han säger vara;  ”bruna skithögar överallt” (som otvugna svenska turister brukar utbrista), med det menar han bergen, som Afghanistan är berömd för.

Nåväl, polistrupperna är inte mycket att lita på. Efter mycket krystande förlöser man masten.  Afghanerna drivs på flykt. Afghanska poliser blir kvar runt masten. Av förståeliga skäl drar dom sin kos ganska snabbt, och släpper bevakningen av masten, till afghanerna, som just drivits därifrån. Vem vill bli nedmejad av landets fösvarsmilis, som amen i kyrkan intar berget omgående, då svenskarna vänder sin rygg mot dem. När svenskarna tagit de första blossen på sina cigaretter i baslägret, hörs smattret från de afghanska gevären.  

Det meningslösa kriget fastnar på näthinnan, och  de beväpnade ”turisterna”,  som svenskarna är i denna bergiga terräng, med mycken sand och sten, långt borta är Sveriges lerjordar.  Som de intervjuade byborna säger i filmen, ”lås oss vara ifred”.  Med det menas;  ÅK HEM VI BEHÖVER INTE ERT ”BESKYDD”.

Något är sjukt med svensk journalistik kom ut ur garderoben

Standard

Mänskliga rättigheter så fort Ryssland kommer till Sverige. Sverige och västländerna gjorde allt för att hindra ryska revolutionen som gav mat och kläder åt millioner sovjetmedborgare efter störtande av tsaren 1917. Tsaren som hade gjort landet bankrutt genom imperiekrigen. Revolutionen var ingen tebjudning utan hade jätteproblem från och till att försörja massorna, samtidigt som man skulle bygga upp landet från -ett av krigsekonomi förött land.

Sovjetunionen var omringad av västländerna med Storbritannien/USA  i spetsen, under de värsta uppbyggnadsåren mellan 1920-1935, sedan kom kriget som kostade Sovjetunionen åtskilliga miljoner döda, för att försvara landet och demokratierna i väst,  från nazismen.

Det här har ingen som helst betydelse för våra kvällstidningsjournalister som i vanlig ordning går ut med den gamla erbarmerliga rysshetsen, angående premiärminister Vladimir Putins besök i Stockholm. Putins kritik av Sveriges och Natos krig i Libyen är adekvat, hans Ryssland har all anledning att vara kritisk mot Sverigs deltagande i ett flygkrig mot Libyen, med Nato i spetsen. Det speciella förhållandet har historisk bakgrund en omringning av Ryssland igen, där USA och de allierade återigen spelar ett fult spel, mot Ryssland. Varför inte ta en titt i den historiska verkligheten, herrar/damer journalister i Sverige, för att slippa bete er som epigoner för makten.

Tre härdsmältor på samma plats

Standard

I Japan i Fukushima pågår tre härdsmältor på samma ställe. Ändå säger Strålningssäkerhetsmyndigheten i Sverige att ”kärnkraften är nödvändig”. Man talar om ”stressprov” på våra känkraftverk i Sverige. Ett slags  säkerhetsretorik,  för att lugna konsumenterna av den ytterligt dyra elen från kärnkraftsverken.

Just nu kämpar lokalbefolkningen i Japan nära Fukushimaverken mot den lilla ersättningen på 75.000 kr/familj, från ägaren TEPCO. Ersättninen ska täcka nytt jobb och ny bosätttning. Var och en förstår att summan är löjligt liten och ett slag i ansiktet på lokalbefolkningen i Fukushima som fått sin framtid förstörd. Till saken hör att befolkningen kan bli sjuk, få cancer och andra sjukdomar när hela notan ska betalas för härdsmältorna.

Syrien ställd inför underminernande verksamhet från USA

Standard

Det ser ut som om Syrien är drabbad av USA-bacillen. Nordamerkanska baciller har smygit in i landet och underminerar Syriens stabilitet. Det görs bland annat med hjälp av CIA och Voce of America. Ity landet är strategiskt viktigt mellan Iran och Israels sköldar. Får USA igång uppror i Syrien och de olika religösa klanerna mot varandra som i irak och Libyen är mycket vunnet för USA. Allaviterna som Asad landets president tillhör är allierade med sunniterna som i sin tur har shiamuslimerna mot sig. Tidigare blev det muslimska brödrarskapet nedkämpat genom militärt våld.

Våldsamheterna som pågår mellan syrisk militär, och folkgrupper i olika städer runt om i Syrien, verkar vara våldsamheter framsprunget ur iscensatt uppror. Varför ? landet har inget att vinna på en splittring i mellanöstern. Landet hyser över 1,3 miljoner flyktingar från Irak. Landet är ett nyckelland för bevarande av sin egenart och kultur. Ett västerländskt inflytande och en nedkämpning av den syriska kulturen gör folket på kort sikt rikare, på lång sikt skapar det jättelika klasskillnader som i Irak, Afghanistan och andra länder där den västerländska demokratin, med västerländska vapen infört katastrofala situationer.

Att Syriens folk behöver refoemr är en annan sak. En sak som är det syriska folkets utan inblandning av Vocie of America och agenter från USA och Israel, som underminerar och ställer till oroligheter, som idag.

Bradly Manning isolerad enligt gammal medeltida sed

Standard

Erik den fjortonde om han verkligen var galen vet jag inte, dock kan man bli galen av isolering, och omgivande ränksmidare. Ränksmideri har en förmåga att skapa mer eller mindre sjuka tankar hos offer för det samma. Vi kan ju bara gå till komplott-teoriernas verlighet hos friska, som skapar en form av galenskap, ett fenomen som uppträder särskilt när makthavare tas av daga eller förolyckas på mystiskt vis.

  Julian Assange behandlas som ett offer, medan avslöjaren som gjort grovjobbet, och plockat fram de hemliga uppgifterna från Irak,  om misstänkta  brott mot folkrätten, ruttnar på en militärbas i USA.  Det är förvånande att Assange är passiv till fängslandet av Bradley Manning. Assange riktar sin energi mot Sverige och vårt rättsväsende, ifråga om misstänkt sexbrott i Sverige, som Assange är anklagad för. Varför åker inte Julius Assange till Sverige, och rentvår sig ? Om Assange inte tror på en rättvis rättegång i Sverige hur kan han passivt åse en ”rättegång”,  på en nordamerikansk militärbas för sin uppgiftslämnare ? Hur är det med Assanges civilkurage ?

Vem tror på en rättvis rättegång mot Bradley Manning ? Vem tror på Julius Assange som seriös avslöjare efter sin passivitet i fallet Manning ?

Irak fick halvhjärtat stöd från Vänsterpartiet Pentagons tentaklar går in i Vänsterpartiet

Standard

Vacklan har varit Vänsterpartiets hållning i imperialistiska krig. När Saddam Husseins Irak anfölls av en USA-koalitionen 2003,  var Vänsterpartiet med i protesterna, men innan kriget gjorde Gudrun Schyman ett besök i Pentagon som är höljd i dunkel,om vad Pentagon ville henne. Utvecklingen har visat att det Irakiska Kommunistpartiet IKP,  har fått stöd från USA och IKP  deltar på USAs sida mot folket i dess resning mot krigsherrarna från USA, och västeuropa. Det har visat sig också senare att Lars Ohly (v) besökt norra Irak med hälsningar till ”det befriade” norra Irak, där kurderna härskar under en närmast diktatorisk anda, och sekteristiskt välde, som går ut på etnisk rensning av norra Irak från araber. Pengarna från oljeindustrin hamnar i ledarnas fickor -det som blir över- när diktatorerna i norra Irak,  har delat ut oljekontrakt olagligt till utländska bolag. Oljan är det irakiska folkets nationella tillgång, det står i Iraks grundlag, sedan Saddam Husseins tid vid makten.

Det är därför inget märkligt att Lars Ohly (v) stöder de s.k rebellerna i Libyen. De har samma splittrande verkan på landet som kurderna initierar i norra Irak. Pentagons tentaklar går alltså in i Vänsterpartiet som dag är.