Månadsarkiv: januari 2012

Tyskland och Frankrike gör Euroländerna fattiga

Standard

Tyskland minskar sin arbetslöshet, istället ökar arbetslösheten i Spanien, där 23 procent är arbetslösa. Den spanska staten får inte öka sin skuld och trimma den offentliga sektorn, för att möta den stigande arbetslösheten. Eoropakten som Sverige gått med i igår, förbjuder staten att ingripa i arbetslöshetens verkningar. Tysklands exportindustri går bra, i Tyskland är euron till fördel, för exporten. Det verkar ändå idioti av Sarkosy att pressa ned euroländerna i skorna, därför att de senares import minskar i takt med att arbetslösheten stiger. Sarkosy vill att Grekland sänker minimilönerna med 20 % ytterligare. Grekland nekar.

Annonser

Jobsposten i Sillicon Valley USA

Standard

Fler astora företag i datorbrannchen kommer att höras om yktet att de håller lönerna nere genom avtal sins emellean. Steve Jobs den beryktade  Appelgrundaren som vid sin bortgång stod högst i kurs, som företagsägare i USA, är en av förgrundsfigurerna i sammanhanget. Enligt en stämngsansökan i Kalifornien ska toppchefer på Adobe, Apple, Google, Intuit, Lucasfilm och Pixar sedan åtminstone 2005 ha ingått en olaglig PAKT. De ska ha byggt upp ett samförstnd om att inte försöka rekrytera varandras personal för att hindra BUdkrig OCH HÅLLA LÖNERNA NERE. PÅ EN MYCKET LÄGRE NIVÅ ÄN NORMALT.

källa www.svd.se näringsliv 30 jan 2012

Utklädda chefer senaste flugan förnedringsteve

Standard

Den senaste trenden i förnedringsteve är utklädda chefer, som synar sina anställda, genom att ”klä ut sig” och vara inhyrd, typ. Som anställd skulle jag inte bli glad att någon i hirarkin visar sig vara en chef, som deltagit i det dagliga arbetet, och fått höra ett och annat, som inte bör komma chefer till öra. Att ”infiltrera” jobbarna är fult, och klandervärd. Det är inte roligt på något sätt. Det kan leda till att anställda stämplas, av den fömenta kollegan, som är en av cheferna. Förvånansvärt tyst, är det om dylika jippon. Annat än som att det roar teveproducenter som har dålig smak, och idétorka.

Sådan idiotisk slutsats ”svenskarna världens egoister”

Standard

www.mtero.se Globala panel påstår att ”svenskarna är av de värsta egoisterna i världen”. Beviset i en utfrågning där frågan är om du ska ta hand om din medmänniska”. I den frågeställningen är Chile bland högsta värdet ”70 procent”. Alltnog, Chile är ett land där fattigdomen, är mycket hög, landet är ännu utsatt för nyliberlismens härjningar. Skolor, sjuhus, och all samhällstjänst bygger i stor grad på indivduell basis, (släkt och vänner), då samhällstjänsterna är undermåliga. Skolorna i statlig regi usla, liksom sjukvården, etc, etc. Det efter en lång fascistjunta vid makten, och en nyliberal agenda, som levde kvar hos den Socialdemokratiska regeringen. Idag utbytt mot en högerregim. Ska man mäta ”lyckosiffror” som den här undersökningen anspelar, måste man ta de samhälliga resurserna i beräkningen. Det innebär att länder som har ”mycket privat omhändertagande”, har låg samhällsomhändertagande. Medmänsklighet och privata initativ, är måste. Vi kan se hur svensk borgerlig agenda har börjat lita till frivilligindustrin som Frälsis och annan frivillig ”vård”, i stigande grad, då samhällstjänsterna dras ned, i rasande takt också i Sverige. Vi har varit förskonade från dylikt under, den ”blomstrande välfärdstiden”, i  folkhemmet Sverige.

Slutligen vill jag säga att svenskarna varit kloka, som byggt upp en välfärd, med skattemedel. En politik som idag börjat naggas i kanten. Alarmen är många, och allvarliga. Lyssna och läs, vad forskarna säger om den vikande social kurvan i Sverige.

Jesus Alcala och burkan

Standard

I en debattartikel i www.DN.se Debatt  idag bekymrar sig Alcala om ”kvinnorns rätt att röra sig fritt”. Intressant fråga från en man. Egentligen. I mina öron skorrar frågan falskt. Den borde väl komma från kvinnor som ”tvingas bära burka”. Varför är det INTE kvinnor som ”tvingas bära burka”, som hävdar sig i massmedia ? Varför är det för det mesta män, långt från burkan/niqaben som våndas ? Frågan måste ställas. Och kräver svar. Innan jag fått det, undrar jag om inte många flera unga tjejer som känner sig kränkta i Sverige. Inte för att grannen eventuellt bär burka/niqab. Nej för att de måste åka taxi hem från skoldansen, eller från discot, därför att det finns ”farliga män” i omgivningen, som gör livet surt för vanliga svenska tjejar.

Ä r inte det ett större problem för ”tjejers rörelsefrihet ? Ett demokratiskt problem i Sverige och västländer övehuvdtaget ?  En sak som borde vara högprioriterat av skribenter som Alcala, som är juridiskt kunnig. Varför det inte tas upp i den grad som burkdebatten, är för att det är en kulturell fråga i Sverige, och västländer.

I ett land som Iran, Syrien etc är det inget problem för unga tjejer att gå ut. De behöver inte vara rädda för överfall, på hemväg från ditten och datten. Varför är kvionnor så lyckligt lottade i ”burkaländer” ? Svara på det Alcala, och alla burkadebattörer. Och vänd på kuttingen, sopa rent först i vår kulturella självgodhet.

Nästa steg kan bli skarpa vapen mot folket

Standard

Regeringen ger polisen grönt ljus för att använda ”tårgas mot demonstrationer”. Det är vanligt att rötägg förstör fredliga demonstrationer med förstörelse av olika slag. AFA är en sådan organisation som man bör akta sig för, och inte tillåta i demonstrationståg. AFA och liknande är förmodligen infiltrerade av makten, sedan länge. Tårgas mot demontsrationer kan skyllas delvis på AFA, iallfall har det gett polismakten en fördel, ity det finns gott om dokumterad visdom hur AFA, försört fedliga demonstrationer, som i Göteborg 2001, när upploppen runt Götaplatsen avlöste varandra. Jag är rädd för att detta blott är början av ny hårdare skola hos polismakten och dess övervakare, riksdag/regering och skott mot demnstranter blir verklighet, i framtida konfrontationer, då klasskampen nått en viss brännpunkt.

Tårgas tillåts mot demonstranter Vad blir nästa steg

Standard

Sveriges polis har inte fått använda tårgas mot demonstranter  (föut endast inomhus, typ Norrmalmtorgsdramat). Utomlands är det vanligt mot demonstranter i Grekland t.ex . Nu ska polisen när de bedömmer situationen ”allvarlig”, använda tårgas mot demonstranter. Istället blir det restrektioner mot pepparspray.  Jag ser det som en provokation mot demonstrationsrätten, rätten att få uttrycka sig på offentlig plats, eftersom tårgas kommer att drabba oskyldiga, när buset -som är i minoritet- Afa odyl- drar på sig polisen. Klasskampen hårdnar nyfattigdomen sprider sig. I det perspektivet är tårgas logisk. Men oacceptabel, i en rättsstat.

källa; ekot Sveriges Radio