Månadsarkiv: november 2011

Vänstern ska skämmas i fallet Breivik

Standard

Istället för att vänta och lyssna, har den s.k vänstern gått på med politiska teorier om Breiviks uppsåt. Nu kommer tystnaden bland s.k vänstern att lägra sig. Inga tidningsledare som tar avstånd från sina tvärsäkra slutsatser, om Breiviks politiksa misson. Som nu visar sig vara felaktiga slutsatser ty killen visar sig vara psykotisk och schizofren. Alltså inte klar över sina handlingar. Ännu mindre över politiska fundament.

Annonser

Breivik var psykiskt sjuk vid skottdramat på Utöja

Standard

Enligt två rättspsykiatriker anses Breivik ha varit psykiskt sjuk, vid skottdramat på Utöja, då han tog livet av 78 personer. Han kan inom en månad dömas till rättspsyk, och bli internerad som psykiskt sjuk, på en institution i Norge. Själv har jag hävdat att Breivik är psykiskt sjuk, och inte kan anses tillräknelig. Inte heller kan han därmed anses ha haft politiska motiv för morden. Därför att psykisk sjukdom står över övriga motiv. Breiviks omdömeslöshet bygger på sjukdom, kallad grandiositet, och som rättspsykiatrikerna hävdar, psykotisk sjukdom. Två rättspsykatriker som rätten använt sig av, menar att Breivik var psykotisk, vid morden. Faller därmed det ”politiska motivet” ?  Jag hävdar det, och har gjort det från början, utifrån Beiviks uppträdande, och uttalanden. Breivik har styrts av psykisk sjukdom -förmodligen röster/känslor – som sagt vad han ska göra.

Din vilja sitter i min hand inte bara Reinfeldt (m)

Standard

Alla partier är järnhårt kontrollerade av sin partistyrelse. Där ordförande sitter högst upp och dirigerar. Jag gjorde en mycket kort karriär i ett parti som sitter i riksdagen. Ute i kommunal gren hoppade jag in. Märkte strax hur toppstyrt partiet är. På konferanser och medlemsmöten sa man ett och när partiledningen piskade sa man som dom. Plötsligt stod du ensam med mångas åsikter, som ingen ville kännas vid öppet. Partidemokrati på papper gäller inte, inte heller kongressbeslut som inte är papper värd, om det gäller att ändra kurs, eller göra stora avsteg. Då är det en liten klick på tre personer, som bestämmer. Moderaten som hoppat av (Paulsson) och skrivit en bok om sitt parti, och demokratifrågan, har alldeles rätt. Vi ser också hur SD går hårt åt sina medlemmar, och SD diskuterar ”böter”, om någon bryter partilinjen. Inom kommunismen kallas det demokratisk centralism, ett faktiskt uttryck, som är mer ärligt än det borgerliga kallar demokrati.

Sverige har blott plantager kvar ingen urskog, blott 6 procent. Svea Rik(e)as lag gäller.

Standard

När du tar med ditt barn ut i skogen. Säg till barnet att det inte är skog. Säg att det är plantage. Urskogen har skogsägarna, staten och kapitalet, huggit ned, för profiten. Vi måste kalla saker för dess rätta namn. Det gröna på kartorna över Sverige, är inte skog, det är plantager. Om några år är ”skogen”  kalhyggen. Där du har köpt ett torp eller hus,  i ”skogen” har skogägaren skördat, återtår en naken hygg. Du blir arg, men skogsägaren har blott gjort det han har rätt till enligt lagen. Svea Rik(e)as lag gäller famförallt, för de med pengar och timmer.

USA gör slarvsylta av Pakistan

Standard

USA kan göra i princip vad som helst med Pakistan. Landet är ekonomiskt bundet av USA. Ungefär som Israel är i händerna på världens största krigsmakt, och vapenleverantör. När USA som häromdagen i all oskyldighet bombade ett pakistanskt militärläger, och 28 militärer utplånades sovandes, är en ursäkt från USA det enda. Pakistans ledare kan inte göra något, som rubbar USAs överhöghet i området, där drönarna far fram och tillbaka, och när som helst bombar fel mål, i sin jakt på talibaner. Det finns motsätningar i den pakistanska politiken, som gör att talibaner kan vistas i landet, på ”turistvisum” år ut och år in. En oskriven pakt mellan de religösa ledarna i Afghanistan, som leder kriget mot USA, och muslimska bröder, tycks inte USAs militärledning, kunna rubba. Men priset är högt för det pakistanska folket, som istället för välfärd, får betala för landets krigstillstånd, i spänningsfältet mellan grannlandet och ockupanten, och den pakistanska regimens bundenhet, till världens största krigsmakt.

När urskogarna började huggas ned, mänsklighetens gissel startade

Standard

När mervärde i form av främmande länders naturtillgångar började rövas hem, startade också de stora avverkningarna av skog. Egyptierna och folk i norra Afrika startade en makalös uthuggning av skog. Grekerna skövlade skogarna på fastlandet och på sina öar. Romarna skövlade skogar för att bygga fartyg etc. etc. Frankrike och Tyskland har ingen urskog kvar.

Idag har vi kvar en tredje del av världens urskogar blott i jämförelse med vad som fanns för 8000 år sedan. Idag finns urskog i Polen, och en mindre urskog västra Ryssland (där svenska skogsägare håller på att hugga ned idag),  stora urskogar finns  i ryska Sibirien. I Nordamerika finns ett bälte från Alaska in i Canada. I  Latinamerika, och flera  länder i norra Latinamerika. Naturvårdare jobbar frenetiskt för att påtala bristen på förståelse /mot/ avverkningarna, som i storlek uppgår till en yta av Greklands yta ca. 13 miljoner hektar per år. Skogsskövlingen leder till katastrofer som i Bengladesh, där varje år vattenmängder sveper in med monsunregnen, och inga träd finns som kan suga upp regnmängderna, med hungersnöd, och mänskliga offer som följd. Det är inte okunskap som förhindrar naturkatastroferna, världen över. Det är människans girighet och profitbegär, förenad i samhällssystem, där människans undergång är given.

Radioeken en symbolfråga för alla

Standard

En kolumnist i en kvällstidning (Centervall) tycker att det är blhahblha när ”övermedelklass” protesterar mot kalhygget på Oxenstiernasgata utan för Radiohuset i Stockholm. Snarare är det väl att också medelklass har känsla för naturen, och är en del av densamma. Att klassstämpla protester på det här viset är inget annat än frasradikalt. Vi behövs alla i kampen för träden(skogen, och enskilda träd som symboliserar naturskyddet, som detta fall vid Radiohuset.