Månadsarkiv: juli 2012

Jag nekar Olaf Forchhammer Antikrigsförlag 1915 Wilhemsson boktryckeri AB Stockholm

Standard

>Idag lever vi i en förkrigstid ute i världen pågår krig och ekonomisk ruin (Grekland,Spanien,öststaterna etc) som närmar sig vårt ”fredliga” hörn av världen med långsam rörelse, men närmar sig oss.Vi skickar ut soldater i krig i främmande land (Afghanistan,Libyen),som icke hade varit möjligt 1970, idag ackompanjerad av vår massmedia som värsta krigsromantik.Försvaret är förvandlad till attack, icke att försvara landet från inkräktare.Inkräktare finns och har fritt spelrum (USA/Nato)med våra militärer och politiker, som för dubbelspel med folket som insats, som England gjorde i slutet av 1600-talet, med Ryssland och Turkiet, hemliga korrespondenser mellan länderna, vari den egentliga politiken utformades, mellan förmenta fiender (se Karl Marx; ”Hemliga korrespondenser” utg. Fib-Kulturfront utgiven 1972).Sveriges imperialism under 1600-1790 talet, var ett av offren vilket man i efterhand inte sakna,men det är en annan historia, som icke ryms i denna lilla fredsbetrakelse.

”Från den danska boken ”Jag nekar” av Olaf Forchhammer översättning av Albert Wickman 1915; ”Det är denna ohyggliga väg vår tids nationalmilitarism har fört oss in på; kanske skall den ännu en gång störta Europa i ett krig, vars olyckor ingen kan förutse, vars vidunderlighet blir en skam för vår samtid.Så har nu skett”. slut citat sid 19. Och en bit ned;”Men värre är det,att ett land, som slukas av nationalmilitarismens försvarsmani(se Jas Gripen idag min anm) NÖDGAS ATT FÖRSUMMA FOLKETS ANDLIGA UPPFOSTRAN.Krigshantverket har sin egen moral (se Afghanistankriget idag, min anm), stick i stäv med den,som eljest hör hemma i ett civiliseratsamhälle;det gäller inympa den beundran för forntidens barbari och för fysisk makt, som kriget kräver,och att stympa känslan för dess råhet,samtidigt tillföres ungdomen grundfalska nationella begrepp”.

Sannerligen säger jag att texten ovan, är idag otäckt aktuell, då inte mycket i grunden har förändrats, tills den dag imperialismen nedkämpats, och folket i världen får leva i fred, och koncentrera sina ansträngningar på livet självt,inte dödande av sina bröder och systrar i främmande länder,och bli måltavlor, för allt mer sofistikerade bomber, fällda från förarlösa farskoster, som också ska byggas i Linköping/Sverige under kommande år för att ge Wallenbergarna mer klirr i kassan, och svenska militärer flera guldstjärnor och axelklappar från nordamerikanska miltärer, bland andra.Monopolkapitalets Wallenberg (idag Gripen i Saabfabrikerna i Linköping) midde sina kassakistor redan under andra världskriget, då man levererade bland annat dödsgas från Västerås, till lägren i Tyskland, där judar tystades för gott i gaskamrarna.

Annonser

Heimersson i Aftonbladet som Kongo 1960

Standard

När jag läser Kolumnisten Heimerssons blogg om Syrien går kalla kårar längs ryggraden.För några dagar sedan fick jag tag i en antimilitaristisk skrift från 1915.Den talade mot svenskt deltagande i den imperialistiska världspolitiken, där små länder ingår i stormakternas kapprustning, och imperiebyggande.Idag har vi en sådan utveckling i världen, norra Afrika och centralasien är målområden för den imperialistiska politiken.Heimersson nämner bland annat Kosovo och Libyen som goda exempel på krig, där Nato (ock Sverige i Libyen) deltagit och avgjort striderna, för en ny ”regeringsbildning”.Det är lite lustig och tragiskt, då Sverige brukar deltaga som valobservatör som i Ukraina senast, och kontrollera valutgången.Enligt Heimersson i lördagskrönikan ska Sverige deltaga med våld och nävrätt,  för att bryta ned folkvald regering och döda ledare som i demokratisk ordning blivit valda, att föra landets talan inför folket.I Kosovokriget som var en fortsättning av den av väst understödda etnifieringen av exJugoslavien, som började med erkännande av Slovenien (avEU/Tyskland), och fortsate som en skogsbrand i hela exJugoslavien (med känt resultat) där förre Jugoslavienprseidenten Tito tidigare skickligt lyckats hålla etniciteten på mattan.Med tiden liksom i Lybien blev enticitet/folkåtskillnad ved på brasan, och möjliggjorde en för väst nyttig uppdelning och söndesplittring av exJugoslavien och Libyen, länder som utgjort hinder i Natos och EUs Europapolitik. Libyen spärrade emot i sin antni-nylberalism och tankar om et ”enat Afrika”.I Libyen hade folket ochså en matriell grund att stå på, ett land med den högta levnadsstandarden i på den afrikanska kontinenten.Alltså en nagel i ögat på ”hjälpländernas” politik.

I lördagens Aftonbladet eldar  Heimersson och pläderar för en svensk ”Jas-politik” i Syrien, svenska bomplan över Syrien är Heimerssons yttersta dom, över det syriska  folket, en massaker där nuvarande terroristernas bomber och handeledvapen, byts ut mot Natoflyg, med svenskt deltagande.En Kongopolitik, en upprepning av vår ifrågasatta krigsinsats i Kongo, med flygande Tunnan som flygplanet hette 1960, då svenska flygare bombade oskyldiga konogoleser, som stöd för imperialistiska politiken i Kongo, där motståndaren och antiimperialisten och nati0nalisten, Lumuba blev dödad med hjälp av  USA/Frankrike.Kanske var det därför vår FN-sekreterare blev dödad i den omtalade flygplansstörtningen 1960, på väg i Kongokrisens förhandlingslösning.Vi har en tradition som liten imperialistmakt, som stöder de större hajarna, trots fredsälskande generalsekretare som Dag Hammarsköld.En motstas i den aggressiva  imperialism som Heimersson så fasansfullt stöder.Nu heter offret Syrie.Dag Hammarsköld må vända sig i sin grav.

Trafikverket och SJ AB strömavbrottet i Märsta återkommande hindrar stressade pendlare att komma till jobbet och flygresenärert till Arlanda hamnar i panikläge

Standard

Strömavbrotten i Märsta i något ställverk däromkring, ställer till väldiga problem för resenärerna, såväl på regionaltågen som pendeltågen, plus fjärrtågen från och till Falun,Mora och Sundsvall, samt nattåget från Övre Norrland. Felet är av den art att det återkommer.Varför felet återkommer är en fråga som tågpersonalen ställer, liksom resenärerna som rasar över stillastående tåg.Förmodligen är felet så allvarligt att Trafikverket inte tar sig tid att göra något åt huvudproblemet, utan litar att det dom gör tillfälligt, ska hålla några veckor.Vilket det gör till nästa gång, som nu idag på morgonen, radio p1 rapporterar om återkommande strömavbrott i Märsta.Eftersom jag jobbar på tåg och varit med om samma i början av juni -tror jag det var senast-, vet jag vilket helvete det blir för resenärerna, som ska till jobbet, eller flyga utomlands, och sitter (i det senare fallet)fast utanför Uppsala, i något fjärrtå. Ity avbrott av denna kaliber skapar tågkö in till Uppsala.Flera tåg står efter varandra och vill in och lämna av resande i Uppsala, där de kan ta buss till Arlanda, eller taxi i brådskande fall.Andra ska till jobbet som de från Sala.Ja, och så alla studenter som har tid at passa i Uppsala.

Det är är en stor skandal att Trafikverket inte löser huvudproblemet med ströförsörjningen, om det är Vattenfall som inte kan försörja Trafikverket, är det ändå Trafikverket som ansvarar gentemot, SJ AB. SJ får naturligtvis ta den hårdaste smällen då SJ ansvar sist och slutligen inför resande.Resande som rasar över ”SJs inkompetens”.Vad SJ kan göra för att få Trafikverket att fatta bättre beslut i långbänken, med problemet i Märsta, vet jag inte, men att det behövs något snarast är ställd útom all.Trafikverket skäms på er, er profit är inte viktigare än resenärernas, väl och ve.

Inte girigheten som styr kapitalismen det är profitkraven i systemet

Standard

Det hävdas ibland att det är girighet som styr kapitalismen. Men så enkelt är det inte. Begreppet girighet är en litterär föreställning i det närmaste. Moliers ”Den Girige” som medel- och överklassen kan sitta och skratta åt, utan att det bekommer dom ett dugg efteråt. Skaka av sig olusten och peka på giribukar i sin närhet. Kapitalismen är ett system som inte har några moraliska betänkligheter inopererad och kräver av knapptryckaren detsamma. Därför har vi företag som går med profit över måttan men ändå säger upp personal som Nokia med sina 65 miljarder i vinst ändå säger företaget upp skrämmande mängd personal runt om i världen. I Finland i  Salo har Nokia lagt ned en hel fabrik, trots att Nokia gör oerhörda profiter på sina 65 miljoner sålda mobiler 2012. Om det fanns någon rättvisa skulle företaget använda profiten för att utbilda, och hålla kvar personalen som gjort profiten möjlig genom åren. Inte är det någon som talar om ”det giriga företaget Nokia” istället applåderas Nokia fortfarande, som just nu vänt aktiekursen med 15 procent, efter den senaste prognosen. Begreppet girig har alltså ingen ekonomisk bärighet, blott ett sätt att konservera tanken om kapitalismen.

DN-ledare om Natomedlemskap dryper av olustiga poäng

Standard

Ett av de olustiga poängen är att Sverige borde gå med i Nato ”för att skydda ett försvarslöst land Island, från ryska olagliga överflygningar”. Island har sedan andra världskrigets slut invaderats av USA genom den stora Keflavikbasen (Keflavik ca 10.000 invånare idag) om fördrev islänningar från området, för att ge plats för supermaktens stora bombplan, på väg till koloniala erövringar, var helst i världen. Det är historielöst och faktafel att påstå att Island skulle var ”försvarslöst”, med den här militära närvaron av världens största krigsmakt. DN-ledarnas Natosvärmeri har m.a.o inga gränser. Islänningarna i sig är delade i meningen om  basen, som inkräktar på islänningarnas självständighet. Man kan gott jämföra Keflavik med Thulebasen på Grönland när grönländarna kämpade tappert mot danskarnas kolonialpolitik, som upprörde inuiterna då Thulebasen genom danska svekpolitikers intriger i Köpenhamn.  Viken och området där Thulebasen ligger var särskilt viktig för det grönländska fisket, och säljakten i viken. I viken låg också känsliga inuitiska boplatser, sedan urminnestider. Inuiterna blev lurade att lämna viken genom svekfulla danskars kolonialpolitik, inuiterna skulle få goda ersättnigsmarker i gengäld vilket aldrig infriades av den danska staten, och är ännu olöst och sitter som djupa sår i den inuitiska folksjälen.

Snabba kast om Syrien i media propagandlögnerna från terroristerna tar fart i västmedia

Standard

För en vecka sedan verkade terroristerna ha ”kontroll” över stora delar av landets städer. Mediakontroll s.a.s idag råder det andra bullar i media nu kastar media ut signaler som talar för att terroristerna är på stark tillbakagång.”Nyheter” som ”avhoppad överste säger…..att Syriska regimen förbereder kemisk attack” etc. tyder på att situationen i Syrien är plötsligt omvänd från tidigare signaler om ”övertag” för terroristerna. ”Kemiska attacker” mot det egna folket säger sig självt är en omöjlighet för en regering som har majoritetsstöd bland folket. Lögner som denna är typiskt för västmedia som desperat söker misskreditera den syriska regeringen, och kastar ur sig propagandlögner som kan jämföras med hur Storbritannien med Blair och USAs George W. Bush framförde oerhörda lögner om Irak för att få världsopinionen md i ett fruktantsvärt slaktande i Irak, som gjort landet fullkomligt utfattigt idag. Blott utländska företag inom oljebranschen och ett fåtal kurder bl.a berikar sig på den irakiska oljan idag, som tillhör det irakiska folket. När det gäller Syrien är m.a.o inte slutakten nära som media velat göra gällande, långt därifrån. Själv har jag tvivlat på regeringens hållfasthet då bomber briserat inne i själva regeringshögkvarteret och dödat fyra högt uppsatta däribland säkerhets- och inrikesministern. Nu verkar det som desperata lögner från terroristerna och deras medverkande är på dagordningen, för att slå oss i västländerna med propagandalögner i vanlig ordnig.