Månadsarkiv: augusti 2010

Nej med Peter Eriksson och Mona Sahlin kan inget val vinnas

Standard

Idag sa Peter Eriksson (MP) i princip nej till hemtagning av trupperna från Afghanistan, med orden ”det beror på läget på marken”. Det är på pricken det som ledande sossar och militärer brukar säga. Det är en feg USA-vänlig politik som bedrar alla oss som inte vill att världen ska delas i de onda och goda, med vapenmakt. Bedrar alla oss som vill att världen ska byggas med fredliga medel som gynnar folken som idag lider under krigets abnormnitet. Att svara undfallande som Peter Eriksson (mp) är bedrägeri.

 

Annonser

Befarad handräckning åt CIA och USA bekräftas

Standard

 Misstanken om sexbrott ang Wikileakgrundaren Assange, har reducerats till en lindringare formulering sexuellt ofredande, för att rubrikerna ska stå kvar i världsmedia, för att fördunkla krigets hemskheter i Irak och Afghanistan, där CIAs bödlar åker omkring i bepansrade fordon under rättvisans täckmantel.

Thomas Rathsacks bok ”Jägare” ger inga svar

Standard

Den omtalade danska boken som ovan är spännande åtminstoner de första 150 sidorna. Sedan blir boken mer eller mindre tröttsam uppräkning i machokultur. Humanismen i boken inskränker sig till att ta hand om ett par övergivna hundra som skickas till Danmark, T.Rs hemland, hans vurm för hundar är stor. Att danska försvaret rasat mot boken visar på en ”neurotisk inställning”,  bland  höga befäl och danska försvarsministern, som försökte få boken till att vara skriven av ”fienden” och ”översatt från arabiskan”. T.R snuddar inte ens vid frågor om folkrätt och moral snarare förstärker han intrycket av goda danskar mot onda afghaner, muslimer etc etc. Alltså de fördomar som är särskilt svåra att tampas med, för de som är emot kriget i Irak och Afghanistan.

CIA med lögnen som vapen mot Julian Assange ? Eller bara knäppa kvinnor ?

Standard

Wikileaks är en nagel i ögat på USAs politiska adminstration, och president Obamas image överhuvudtaget. USA är en impeialistmakt sedan 1890-talet då landet invaderade Filippinerna, för att ”civilisera” landet från Spanien. Det kan du läsa om i Sven Lindkvist senaste bok (2008) om ”humanitära intereventioner” under förra seklet, och idag. I den imperialistiska retoriken finns alla tänkbara orsaker för att ”hjälpa” befolkningen,  i det ockuperade landet. Filippininerna massakrerades in masse i demokratins namn.

Irak och Afghanistan upplever liknande idag. För att göra kriget effektivt får inte läckor om folkmord läcka ut, till de dumma asen som stöder

ockupationen och retoriken. Det var likadant på 1890-talet, liksom under andra världskriget, då England bombade Dresden och andra tyska städer till grus och aska. Ingenting fick komma ut om brott mot folkrättskonventionen från början av 1900-talet, som förbjuder dödande av civila;  barn, kvinnor och åldringar, som sker idag i namn av humanitet, i såväl Irak som i Afghanstan. Det är därför av största, vikt att oskadliggöra Wikileaks grundare med lögner om ”våldtäkt” etc, etc. Blanda bort korten så asen inte fattar.  Nå vilka som går på retoriken återstår att se. Den svenska åklagarn har tagit drängtjänst, sant eller inte, återstår att se. Under skrivandets gång drar åklagaren tillbaka anklagelseakten skriver www.aftonbladet.se. Anklagelsen är bluff ett försök att i klassisk stil blanda leken ? Eller tillfälligheter som spelar in.

Kinesernas välfärdsystem endast för stabiliserade stadsbor

Standard

Hukous är ett välfärdssytem som innehåller sjukförsäkring och arbetslöshetspengar, som vårt system med sociala försäkringar knutet till jobb och socialbidrag. I Kina riskerar människor från landet att hamna utanför systemet vilket innebär att en familj som har småbarn och jobbar i storstaden inte får ha sina barn i stadens skolor utan betalning. Det innebär i slutändan att familjen ofta tvingas flytta tillbaka till landet, eller att familjen splittras. Systemet ter sig omänskligt, dock verkar systemet hålla tillbaka en oreglerad urbanisering med alla dess följder, där städerna blir överbefolkade och alla inte har jobb. Möjligen har de kinsesiska politikerna lärt sig från vad som händer i omvärlden, med en oreglerad invandring till städerna.