Månadsarkiv: mars 2012

Professor Mandani har rätt ifråga om utnyttjande av mänskliga rättigheterna i världen

Standard

Radioprogrammet konflikt avslöjar hur mänskliga rättigheter används för rättfärdiga större övergrepp på människor än innan. Bombningrna av Serbien, bombningen av Libyen, ockupationen av Afghanistan är några exempel på hur mänskliga rättigheterna angetts för att bomba och ockupera länder för egna politiska syften gärna för att kapa åt sig naturtillgångar. I Afrika och Sudan pågår en kampanj av framförallt USA för att kriminalisera krigsherrar internationell som krigsherren Koney vilken använder barnsoldater. Human Right Watch är en organisation som inte förklarar sambanden bakom striderna i afrikanska länder exempelvis i Nigeria och Sudan m.fl istället kriminaliseras ledare i Afrika för att ge utländska militären möjlighet att själva i egna syften ställa agendor som gynnar uppdragsgivarna i väst för egna syften. Mellanafrika tenderar att bli en sådan region för myckna förekomsten av olja. Lyssna reprisen av Konflikt radio p1 om du vill veta mera programmet sändes idag lördag. 

Annonser

Tidningen Expo viker sig för semitismen

Standard

Daniel Poohl chefredaktör på Expo menar att Ilmar Reepalu (s) ”ger uttryck för klassisk antisemitism”. Det är en allvarlig anklagelse som faller på sin orimlighet. Repalu (s) har inte uttryckt sig antisemitiskt på ”klassiskt vis” han har tagit parti för underklassen i Malmö på klassiskt vis däremot. Han har vågat stå mot nedsablingen av Rosengård i Malmö där invandrare far illa och lever i stor arbetslöshet pågrund av att Malmö tappat så mycken industri och blivit en tjänstemannastad, där invandrare har lite fotfäste. Expo borde lägga ned sin förföljelse av en politiker som inte ser Malmös problem från hudfärg, utan från arbetsvillkoren för befolkningen.

Ilmar Reepalu (s) angrips från höger inom och utom partiet

Standard

Att Ilmar Reapalu angrips från högern i Malmö innebär att han talat klarspråk ifråga om situationen för folk i Rosengård och Herrgården, och fatttiga områden i MALMÖ innebär inte att han har fel i sak. Däremot att han är ganska desperat och ensam i sin ställning för de arbetslösa och segregerade i Malmö. Små klavertramp mot den judiska församlingen som misstolkar det han säger för att få fart på sin agenda -om förföljelse- som när Reepalu sa att det finns en social orsak mellan motsättningarna i Malmö, då tar det hus i heleve bland de högersinnade som älskar regligösa motsättningar för att dölja sin egen mörka agenda.

Det är inte vårdkvaliteten som är huvudfrågan det är profiteringen på människors sjukdomar och vårdbehov

Standard

Idag har världens största vårdavtal träffats S:t Görans sjukhus privatiseras till 2024 för ett internationellt riskkapitalbolag. Alliansen  och miljöpartiet har tillsammans slagit spiken i kistan för offentlig vård i stora delar av Stockholm med omnejd. Socialdemokraterna har medverkat i kulissen genom att inte ta avstånd från profiterande vård, utan kört med halvsanningar, och dilat med privatiseringsnissarna i Sverige. Socialdemokraterna har i tidigare regeringsställning stått för privatisering av vård och skolor, med en slags kvalitetsresonemang, som förskjuter  grundfrågan, tillförmån för privatiseringsivrarna i Sverige.

Arrogans och JamesBondfasoner möter skattebetalare om Saudiarbaien

Standard

Inte kan man skylla regeringen för seriositet ifråga om vapenfabriken i Saudiarabien. Istället leker försvarsminister Tolgfors och alla inblandade i skenföretag och annat spektakel följa löjliga John mot svenska folket, som blott vill ha reda på vart skattepengarna tar vägen och hur de används i vapenbyk som stinker skit ända upp till försvarsministern bord. Det är märkligt -eller egentligeninte- hur lamslagen parlamentets pladdrande bivråkar är tysta när det spelas upp komedier för folket. Som om det inte angick alla s.k demokratiska partier i Sverige. Tystnaden talar sitt fegheten och sammmanhållningen om dygnan stinker.

Pappren på bordet om CIA-flygningarna i Sverige, Norge, Finland

Standard

Hur många människor har hämtats i Sverige och övriga norden, och /eller varit mellanlandning för CIA-plan på väg till hemliga fänglser i Rumänien och Polen bl.a Fängelser där USA med sina tortyrprogram -låssasdränkning- bland annat ingår i tortyrbehandlingen som Bush och nuvarande president Barack Obama godkänner för att inhämta upplysningar från politiska fångar, som behandlas sämre än djur i hjärtat av Europa. Hur mycket är Sverige insyltat i den här hanteringen förmodligen mer än vad som skede med de två egyptierna som fördes till tortyren i Egypten under svensk socialdemokratisk insyn med Thomas Bodström (s) vid det rättsliga rodret.

OECD cyklar i dimman

Standard

Med en Brandvägg på 700 miljarder euro vill OECD ”säkra ungdomsarbete  i Europa”. Skattelättnader och ”lättare för företag att etablera sig i OECD-länder” är en annan medicin enligt organisationen. Hur mycketr ”lättnader” kräver kapitalet redan idag har EU rullat ut den röda mattan för kapitalet i Europa, där bankerna kör folks ekonomi i botten i Grekland och Spanien etc.  Ungdomsarbetslösheten är varannans, när ungdomar vill ha jobb i Europa idag. EU är ett missfoster som drivs av missfoster.