Ska Aftonbladet vara en cencurmyndighet

Standard

Ja den frågan måste ställas då Åsa Linderborg kulturchef på Aftonbladet säger att ”vi på Aftonbladet är trött på skiten”. Hon hänvisar bl.a till palestinaskribenten, Lars Wilhelmsson och hans bok,  ”Är världen upp och ner ”.  Många med mig tycker att världen är, upp och ner. Så låt oss skriva det. SOM PROBERSTEN HAR ÅSA LINDERBORG;  ”Lars Wilhelmsson anser att Israel som nation ska utplånas”. Det är ungefär som sionisternas mantra att ”Iran säger att Israel ska utplånas”, ett mantra som felaktigt/överlagt översatts från farsi och blivit en historisk sanning. Ett mantra som Israel driver hårt, och obevekligt.

Jag tycker det luktar skit om Åsa Linderborg, och hennes Aftonbladets förmenta cencurkampanj. Det osar rättning i leden, för att Israel ska lämnas ifred, med sin sionism, och förföljelse, av araber i Palestina. Ja, slutresultat av en Aftonbladet kampanj kan bli riktigt illa. Folk kan bli rädda att skriva sin mening, utan att först fråga Expo, vad som är rätt att tycka. Tidningen Expo citeras ofta av Wilhelmsson som okritisk till Israe,l och sionismen.

Annonser

Alla ni som gjort SDs framgång möjlig

Standard

Inte en dag utan serie”mördarna” SD i media. Från vänster till höger. Nå, kanske inte moderaterna/alliansen, som har en mer återhållen linje mot SD, och som ägnar sig åt utplundringen av svenska folket, i skuggan av SD. Vänsterpolitiskt  haveri ?  S.k vänster är fullt upptagna med att demonisera SD, medan nyliberala agendan eldar på. ”Rädslan att SDs politik stämmer med mitten”, förutom migrationspolitiken, avhåller ”vänstern” (socialdemokratin, inklusive Vänsterpartiet) den senares ekonomiska skuggbudget ligger fyra miljarder under alliansens budget, och en ekonomisk politik som påsikt kan dra undan fötterna för SD, och göra partiet till parentes, i svensk politik, inte ett missnöjesparti som idag. Att avslöja SDs ekonomiska politik, borde vara enkelt,  jag har inte sett några försök till det ens, inom ”parlamentarisk vänster”. Tvärtom har tystnad rådit.

De stora frågorna är EU, och arbetslösheten, Finanspakten, bankunionen, federalismen, en fördjupning och förståelse av den ekonomiska politiken i Sverige, och Europa. En gemensam attack mot alliansen, skulle med klasspolitik i grunden, göra SD överflödig inom svensk politik. Idag är SD finanskapitalets bästa vän.

USA vill inte göra något åt dödsskjutningarna

Standard

President Barak Obama och USAs vapenlobby är skyldiga att 2.600människor varje månad skjuts ihjäl i USA. Det som hände i lördags i en skola i Newton, några mil norr om New York, är alltså bara en del i en månads dödsskjutningar, med legala vapen i USA. Det är en gammal rättighet i USA att ha skarpladdade vapen hemma. Baraks Obamas tårar hjälper alltså inte, efter dådet i lördags då 20 småbarn, och 8 vuxna sköts ihjäl, i en skola norr om New York. Vapenlobbyn i USA har mäktiga intressen att skydda, och mäktiga män bakom stödet till vapenlobbyn.

Jonas Gardell individualiserar minoritetsdebatten skapar skamkänslor hos massan visavi försöker motarbeta skammen

Standard

Homosexuella är en sexuell minoritet i samhället. Annorlunda människor tilldrar sig massans ovilja. Det gäller allt från religösa minoriteter som sexuella-,  och andra minoriteter. Makthavarna har möjlighet att förstärka sin makt eller undandra sig kritik genom att inte göra någonting åt mobbingen eller förföljelse av minoriteter. I det förhållande kommer Jonas Gardell in i bilden. Han har blivit något av en ikon i branchen. Genom sina böcker och sin dramatik har Jonas Gardell lagt sig i debatten. Jonas Gardell har dock inte påverkat synen på homosexuella minoriteter. Däremot har han förstärkt avståndet till minoriteterna, genom att använda frågan i sina shower, som penningmagnat han blivit. Jonas ställer helller inte upp debatter, där genusvetare, och grundforskare i ämnet, skulle rubba Gardells närighet. För allt handlar om pengar när det gäller Gardell, hans mission går ut på att samvetsstämpla folk, och skapa skamkänslor, visavi försöka plocka bort det nämnda, men det fungerar inte, eftersom Gardellls penninghunger, hindrar en djupare debatt i ämnet.  

Näringslivet har sedan länge sett den kommersiella nyttan av sexuella minoriteter, människor som när de bildar par, är en icke föraktlig inkomstbringande källa. Där finns också Jonas Gardell i showbuisness branchen, och där skapar Gardell blott sprickor, och i värsta fall förstärker han fördomarna mot sexuella minoriteter. Homosexuella är vackra enligt Gardell. Inte vanliga. Den här synen är förståss ingen någon ”elak beräkning” av Gardell,  mer ett uttryck för Gardells egna fördomar, mot sig själv, och andra.

Äntligen Nordkorea har brytit isoleringen. Björklund (fp) en av Europas sämsta skolminister

Standard

Äntligen har Nordkorea brytit den pådyvlade internationella isoleringen. Gratulerar Nordkorea till en lyckad raketuppskutning. Nu siglar en nordkoeransk satelit runt världen. Den tekniska isoleringen från USA  och Japan är bruten. Väst skäller som bandhundar att nu är Nordkorea mer isolerad än tidigare. Som om sanktionspolitiiken från nämnda drakar vore tänkt som något annat -än isolering-  nu är den defenitvt  bruten med en nordkorensk raket.  Sveriges radio ställer upp i ylandet ingen på Sveriges Radio tänker tanken att Nordkorea har rätt att delta i rymnden som alla andra rymndnationer, -där vi iSverigedeltar med hull och hår sedan 40 år tillbaka i i tiden med Esrange basen i Kiruna.

Sveriges skolor  går kräftgång, de blir sämre och sämre. Matematik och läsning, två viktigaste grundämnen faller med Björklunds (fp) goda minne. Fortfarande skyller alliansens företrädare på ”sossarnas flumskola”- trots att fjärdeklassarna som ingår i studien började sin skolgång på alliansens tid,  med Jan Björklund (fp)  som spinndoktor och skolminister.

Ingen i den verklighetsisolerade media säge något väsentligt om varför dagens flumskola  ger sådana dåliga resultat.  De s.k ”friskolorna” med lärarlösa lektioner etc. skördar offer, alltså,. Skolministeriet kliar sina isolerade celler.  Skolverket kommer med kraftlös kritik.

Totala snuskriget utlovas som Gobbels utlovade mot ryssen

Standard

Hitler talade om totala kriget. Gick mot ryssen. Fick på pælsen. Køldrekord plus ryssarnas envetna kamp tog livet av Adolf Hitlers trupper. Idag utlovar svenska alliansen det totala kriget mot EU. Spænnande om det vore fråga om viktigare saker æn snus. Alliansen vurmar før alkohol, snus och brænnvin. Som en gammal slagdænga. Snus och brænnvin tar livet av folk læppcancer och levercancer. Snusket på våra sjukhus dær gammalt blod blandas med kvarglømda glasspinnar och otorkade spyor ær allvarlig symptom på hur EUs upphandlingsrekord førsæmrar -inte bara vård ocgh omsorg- också stædning. Universitetssjukhuset Karolinska i toppen i bottenrekord før stædning och snuskrekord i Sverige. Alla stora sjukhus har samma upphandlingsproblematik. Lægst bud vinner som på gamla tidens fattigvård.

Utanförskap ett retoriskt uttryck som avhåller alliansen att ta sitt ansvar

Standard

Uttryck som folk känner som arbetslös eller fattig är inte samma som verkligheten, och ett politiskt ansvar. .. Fredrik Reinfeldts (m)  favorit mantr, är begreppet utanförskap. Vad han gör då är att han applicerar en människas känsla, av att vara annorlunda, än de som har jobb, och dom som har lyckan av ett hem, som misslyckade människor, vars framtid är osäkrad, på grund av dålig initativförmåga, och egna tillkortakommanden. Därmed avhänder sig Fredrik Reinfeldt (m) från sitt ansvar som politiker, att skapa en framtid för arbetslösa, och bostadslösa fattiga människor.Begreppet gömmer alltså en politikers allra största skyldighet.  Tyvärr har de flesta gått på den här sortens cyniska retorik, och härmar högerpoltikern utan att förstå vad begreppet innebär -oansvar och stämplingar mot enskilda människor-, och medborgare- i Sverige. Politik kan därför föras för priviligerade grupper i samhället, ifred från krav i ett klassamhälle, som blir värre och värre, för dom som inte har pengar, bostad,  och kontakter. Sluta härma Reinfeldt (m,) avslöja  istället alliansen, och deras Gobbelsfasoner.